• فرزین مدبر
  کشف مساله، ارائه راهکار
  و شگرد مناسب

  ژیراس به عنوان یک مرکز مشاوره و محلی برای ارائه راهکار مدیریت مطرح است. به مثابه یک وزیر مدبر و کاربلد که در ذهن باستانی ایرانیان در قصر باشکوه اندیشه خویش قدم می‌زند و اشتباهات احتمالی پیش روی حل مسائل را شناسایی و با تدبیر خود برطرف می‌کند. پادشاه هر اقلیمی با داشتن چنین سرچشمه آگاهی و شناخت به گوشه‌های بی تردد تاریخ با افتخار وارد خواهد شد و سلطنت خواهد کرد.

  فرزین نام دیگر وزیر در شطرنج اندیشه‌ها است. ژیراس فرزین راهگشای کسب و کارهاست.

 • مدیریت راهبردی، راهکنشی و راهکاری
  همراهی پایدار
  با محوریت نیروی انسانی
  ژیراس، تنها برای حل مساله، راهکار ارایه نمی‌دهد بلکه پیکره سازمان را محلی برای خلق مساله و حرکت بر مدار خلاقیت و نوآوری می‌بیند. مشاوره ژیراس برای موفقیت در شطرنج زندگی است، نیروی انسانی سازمان را ارزشمندترین ثروت می‌داند و تلاش می‌کند بخشی از فرایند ایجاد ارزش افزوده برای سازمانی باشد که خانواده ژیراس محسوب می‌شود نه الزما مشتری وفادار.
 • سنگ محکی برای خلاقیت فناورانه
  توسعه محور، نگاه فناورانه و خلاقانه، مشاوره کاربردی

  ژیراس در تعامل و مشاوره با مجموعه‌هایی است که هدف خود را برای رسیدن به نتیجه‌ای تولید محور و خلاقانه تنظیم کرده‌اند. ارائه شگرد مناسب برای طی طریق بر مسیر روشن توسعه و فناوری سرلوحه مشاوران مجموعه ژیراس است.

  حوزه اهداف و بخش بندی موضوعی مخاطبان ژیراس شرکت‌های دانش بنیان و نوپا نوآوران و ایده پردازان و از سوی دیگر مدیران نیک اندیش و آینده نگر و در نهایت عموم مصرف کنندگان خدمات و محصولات شرکت‌های تحت پوشش و متعامل با ژیراس است.

ماموریت ژیراس

مرکز مشاوره و ارائه راهکار مدیریت ژیراس ایجاد شده تا مدیران تعریف دقیق تری از اهداف سازمانی، چشم اندازها، موفقیت و پیشرفت داشته باشند .

این مرکز قصد دارد با رویکردی متفاوت به عرصه مدیریت، تبلیغات وارتباطات، چهارچوب های سنتی ناصحیح این عرصه ها را اصلاح کرده و خود را به عنوان دپارتمانی از چارت سازمانی مدیران کلان خود، معرفی کند.

مرکز مشاوره و ارائه راهکار مدیریت ژیراس در قالب بسته های پیشنهادی، بازآوری، بهینه سازی و بهبود مستمر ارکان سازمان را مورد هدف قرار داده است.

ماموریت ژیراس

چشم انداز ژیراس

ما در ژیراس به کار خویش که چاره گری از مسئله های مردمان است، افتخار می کنیم؛ همچنانکه در این راه دور و دراز نیز بسیار آموخته و اندوخته ایم. ژیراس همچون شاگردی بوده است که همواره در کارگاه و محضر استاد می آموزد تا به همراهان نوآمده نیز بیاموزاند؛ کارگاه سازنده ای که تا کرانه های دور ایران زمین، سایه گستر است.

ما بر این باوریم که به جای رویکرد واکنشی به حل مسائل، باید ابتکار عمل را به دست گرفت تا پیش از آنکه نهادهای اقتصادی به دامن ناکارآمدی بیفتند؛ چاره ای اندیشید و راهکاری یافت.

آرمان شرکت ژیراس در آيینه روشن خود، جامعه توسعه یافته‌ای را بازتاب می‌دهد که سازمان آن در آینده نیز سودمند و نویدبخش باشد. این جامعه برخوردار از بهره وری بالا، فرزندان ایران زمین را به آینده ای سرشار از کامیابی رهنمون خواهد گردانید تا نسل نو به داشتن ابزارهای کارآمد در راستای برآوردن اهداف اجتماعی خویش مفتخر باشد.

محصولات و خدمات

مشاوره و پژوهش

مشاوره و پژوهش

مرکز مشاوره و ارائه راهکار مدیریت ژیراس در حوزه‌های اقتصادی و اداری مشاوره ارائه می‌دهد. این مشاوره در مدیریت راهبردی، منابع انسانی، مشاوره امور مالی، فنی و مهندسی و جذب سرمایه صورت می‌گیرد. ژیراس در حوزه سازمان‌های دولتی و نوآوری در کسب و کارهای نوپا فعال است.

مستند سازی

مستند سازی

ژیراس، اسناد علمی را با تجمیع و یکپارچه سازی و ارائه سند مستند می‌کند. این اسناد در حوزه های علمی، اقتصادی و اداری زیر ذره بین کارشناسان ژیراس قرار می‌گیرد. تدوین و ارائه سند چشم انداز، همچنین ارائه سناریوها و فرایندهای مستند فروش و توسعه بازار از دیگر فعالیت‌های ژیراس در مستند سازی است.

نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزیابی

مرکز مشاوره و ارائه راهکار مدیریت ژیراس در حوزه ارزیابی با تهیه چک لیست استاندارد ارزیابی امور، حوزه نظارت بر روند اجرایی فرایندهای سازمانی و ارایه الگوی تقدیر، تجلیل، تنبیه و توبیخ مبتنی بر ارزیبای فعال است.